MYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Tarafından Müdürler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü tarafından 05.11.2015 Perşembe günü Rektörlük binasında Müdürler Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

MYOK Koordinatörlüğü tarafından Müdürler Kurulu toplantısına Rektörümüz Prof. Dr. Adem KORKMAZ katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MYOK Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin DALĞAR Meslek Yüksekokulları hakkında genel bilgi vererek üniversitemiz öğrencilerinin büyük çoğunluğunun meslek yüksekokulları öğrencileri tarafından oluşturulduğunu bu noktada meslek yüksekokullarına büyük önem verdiklerini belirtti. Meslek Yüksekokulları müdürlerinin katıldığı toplantıda meslek yüksekokullarında eğitim gören ve sektörde teknik ara eleman olarak istihdam edilen öğrencilerimize olan ihtiyaç ve ülke ekonomisine katkıları vurgulandı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Adem KORKMAZ ülke çapında artan üniversite ve meslek yüksekokulları sayısı göz önüne alındığında çok büyük öğrenci potansiyeline sahip olan Meslek Yüksekokullarında açılacak ve açılması düşünülen bölümlerin iyi analiz edilmesi bu noktada Meslek Yüksekokullarının işlevselliğini koruma ve geleceği konusunda önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte Meslek Yüksekokullarının misyonunun sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye teknik ara elemanların yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda sektörle ve meslek alanı ile iç içe bir mesleki eğitimin olması, sektörün sorunlarına çözüm bulabilen gerekli mesleki alt yapıya sahip teknik elemanların yetiştirilmesi gerektiğini ve bu çalışmanın üniversitemizde örneklerinin başlatıldığını sözlerine ekledi.

MYOK Koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin DALĞAR MYOK Koordinatörlüğünün en büyük işlevlerinden biri olan program danışma kurullarının oluşturulması ve ilgili faaliyetlerin Meslek Yüksekokulları tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla toplantıda farklı Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretime devam edilen programlarla ilgili gruplama yapılarak ilgili faaliyet alanında program danışma kurullarının oluşturulması için sorumlu Meslek Yüksekokulları belirlendi. Sorumlu Meslek Yüksekokullarının bölüm başkanları, program koordinatörleri, varsa mezun olan öğrencileri ve sektör temsilcilerinin bulunacağı Program danışma kurullarını oluşturarak ilgili faaliyetlerde alınacak kararların 31.12.2015 tarihine kadar MYOK Koordinatörlüğüne sunulması gerektiği ifade edildi.  

Müdürler kurulu toplantısı Meslek Yüksekokulları müdürlerinin fikir ve temennileri ile son buldu.

 
DİĞER DUYURULAR
22-10-2015
06-11-2015
07-12-2015
24-12-2015
18-02-2016
29-08-2016
25-10-2016
11-05-2017
23-06-2017
10-07-2017
Tüm Duyurular